Dimecres, març 29, 2017
Fulls dominicals del Bisbat de Terrassa
Inici > Col·legi de Consultors

Col·legi de Consultors

Entre els membres del consell presbiteral el Bisbe diocesà nomena lliurement alguns sacerdots, en nombre no inferior a sis però no major de dotze, que constitueixin durant cinc anys el col·legi de consultors, al qual corresponen les funcions determinades pel dret; passats els cinc anys, continua exercint les seves funcions pròpies fins que no es constitueixi un nou col·legi (C.I.C. núm. 502.1).

L’actual Col·legi de Consultors està format per:

Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Cristau Coll
Rvd. Sr. Joan Carles Montserrat Pulido
Rvd. Sr. Fidel Catalán Catalán,
Rvd. Sr. Josep Montfort Mengod
Rvd. Sr. Carles Cahuana Bartra
Rvd. Sr. Josep Maria Oca Riaño
Rvd. Sr. Santiago Collell Aguirre