Dijous, març 23, 2017
Fulls dominicals del Bisbat de Terrassa
Inici > Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics

A cada diòcesi serà constituït un consell per als assumptes econòmics, presidit pel mateix Bisbe diocesà o per un delegat seu, i que consti almenys de tres fidels, nomenats pel Bisbe, experts en economia i en dret civil i d’integritat provada. (C.I.C. núm. 492.1)

MEMBRES DEL CONSELL DIOCESÀ D’ASSUMPTES ECONÒMICS

Mn. Fidel Catalán
Sr. Joan A. Pujals
Sr. Miquel Font
Sr. Ramon Gabarró
Sr. Esteve Renom
Sr. Alfred Casanova
Sr. Eusebi Cima
Sr. Pere Pardo
Sr. Josep M. Sancho