Dimarts, març 28, 2017
Fulls dominicals del Bisbat de Terrassa
Inici > Consell Pastoral Diocesà

Consell Pastoral Diocesà

El Concili Provincial Tarraconense recomana vivament la creació de consells de pastoral en els diversos àmbits de la vida de l’Església: parròquies (o grups de parròquies veïnes quan aquestes són tant petites que no permeten de tenir-ne), arxiprestats, diòcesis, o la potenciació dels ja existents, a fi que siguin realment una mediació eficaç per a fer realitat la comunió i la corresponsabilitat de tots els membres de les respectives comunitats i llur acció evangelitzadora. (CPT, núm. 32; cfr. C.I.C. núm. 511-514).


Membres per raó del càrrec

Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar i Vicari General

Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari Episcopal

Mn. Joan Carles Montserrat, Vicari Episcopal

Mn. Josep Monfort Mengod, Vicari Episcopal

Mn. Carles Cahuana Bartra, Secretari General i Canceller


Membres de lliure elecció


Representants territorials

Sr. Eric Ortega, representant de l’Arxiprestat de Montcada

Sr. Francesc Cardoner, representant de l’Arxiprestat de Sant Cugat

Sr. Joan Baltà, representant de l’Arxiprestat de Terrasssa

Sra. Mercedes Liñan, representant de l’Arxiprestat de Rubí

Sr. Antoni Górriz, representant de l’Arxiprestat de Sabadell Centre i Sud

Sr. Jesús Serra, representant de l’Arxiprestat de Sabadell Nord

Sra. Mireia Pocorull, representant de l’Arxiprestat de Montbui-Puiggraciós

Sr. José Angel Ubieto, representant de l’Arxiprestat de Mollet

Sr. Jordi Benedico, representant de l’Arxiprestat del Monseny

Representants funcionals

Secretariat del consell Presbiteral

Mn Emili Marlés, Secretari del Consell Presbiteral

Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica

Gna. Carme Muñoz, Carmelita Missionera

Diaques permanents diocesans

Mn. Alexandre Codinach

Delegació de l’Apostolar Seglar

Sra. Jaume Galobart

Delegació Episcopal de Catequesi

Sra. Eulàlia Gambús

Delegació Episcopal de Càritas

Sr. Salvador Obiols

 Delegació Episcopal d’Ensenyament i d’Escoles Diocesanes i Parroquials

Sra. Roser Àlvarez

Delegació Episcopal de Família

Sr. Antoni Rosanas

Delegació Episcopal de Pastoral de la Joventut

Sr. Joan Hernàndez

Delegació Episcopal de Pastoral de la Salut

Sr. Josep Maria Fernández

Membres designats pel Bisbe:

Sr. Josep Argemí

Sr. Alfons Collado

Sr. Francesc Matencio

Sr. Jaume Sala

Sr. Oriol Vives

Sra. Eulàlia Aura


Secretariat

Sr. Jaume Galobart, secretari

Sra. Eulàlia Gambús, adjunta