Divendres, abril 28, 2017
Fulls dominicals del Bisbat de Terrassa
Inici > Delegacions

Delegacions

Apostolat Seglar

Sr. Jaume Galobart Duran
St. Joan Bosco, 10
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Tel.: 93.844.80.82
Móvil: 650.90.60.96
delegacioapostolatseglar@bisbatdeterrassa.org

Pastoral Social

Mn. Josep M. Oca Riaño
Pl. Sant Mena s/n
08181 Sentmenat
Tel.: 93.715.00.32
delegaciocaritas@bisbatdeterrassa.org

Sr. Salvador Obiols
Director general
Càritas Diocesana de Terrassa
Duran i Sors, 11
08201 Sabadell
Tel.: 93.144.39.84
www.caritasdtr.orginfo@caritasdiocesanaterrassa.cat

Catecumenat

Sr. Jaume Galobart Duran
St. Joan Bosco, 10
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Tel.: 93.844.80.82
Mòbil: 650.90.60.96
delegaciocatecumenat@bisbatdeterrassa.org

Catequesi

Mn. Santiago Collell Aguirre
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
delegaciocatequesi@bisbatdeterrassa.org

Causes dels Sants

Mn. Francesc Xavier Aróztegui Trenchs
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
fxaroztegui@bisbatdeterrassa.org

Ecumenisme i Relacions Interreligioses

Mn. Josep Esplugas Capdet
Faraday, 108
08224 Terrassa
Tel.: 93.788.04.67
delegacioecumenisme@bisbatdeterrassa.org

Ensenyament

Mn. Carles M. Milà Farnés
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.99.64
delegacioensenyament@bisbatdeterrassa.org

Escoles Diocesanes i Parroquials

Sra. Roser Álvarez González
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.99.64
ralvarez@bisbatdeterrassa.org

Litúrgia i Religiositat Popular

Mn. Manuel Coronado Portillo
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.70.95
delegacioliturgia@bisbatdeterrassa.org

Missions

Sr. Antonio Urbano Rodríguez
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93.733.71.20
delegaciomissions@bisbatdeterrassa.org

Noves Tecnologies

Mn. Joaquim Fluriach Domínguez
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.70.95
delegacionovestecnologies@bisbatdeterrassa.org

Pastoral de la Salut

Sr. Josep Massegú Porta
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
Fax: 93 733 70 95
delegaciosalut@bisbatdeterrassa.org

Pastoral Familiar

P. Gaspar Borda Bori, O. Carm.
Coordinadors: Sr. Miquel Creus Bonafont i Sra. Montserrat Prats Masoliver
Francesc Salvans, 62
08225 Terrassa
Tel.: 93.735.75.74
delegaciofamilia@bisbatdeterrassa.org

Pastoral Obrera

Mn. Josep Baena Iniesta
Pl. Església, 1
08400 Granollers
Tel.: 93.870.03.24
delegacioobrera@bisbatdeterrassa.org

Pastoral de Joventut

Mn. Xavier Farrés Lúcia
Pl. de la Vila, 5
08150 Parets del Vallès
Tel.: 93. 562.02.01
www.bisbatjove.org
delegaciojoventut@bisbatdeterrassa.org

Moviment Cristià de Joves
Rivadeneyra 6, 4º
08002 Barcelona
www.facebook.com/mcjbcn

Pastoral Universitària i Món de la Cultura

Mn. Antoni Deulofeu Gonzàlez
Pl. Immaculada, 12
08226 Terrassa
Tel.: 93.785.45.40
delegaciouniversitaticultura@bisbatdeterrassa.org

Pastoral Vocacional

Mn. Emili Marlés Romeu
Sant Joanistes, 2
08197 Valldoreix
Tel.: 93.674.49.99

Patrimoni Cultural

Sr. Miquel Font
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.09.95
mfont@bisbatdeterrassa.org

Pobles i Comarques

Sr. Joan Girbau Esteve
Prat de la Riba, 34
08400 Granollers
Tel.: 93.412.15.51
delegaciopoblesicomarques@bisbatdeterrassa.org

Santuaris, Peregrinacions i Turisme

Mn. Oriol Pallàs
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
delegaciosantuaris@bisbatdeterrassa.org

Vida Consagrada

Gna. Candelaria Pérez, PM
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
delegaciovidaconsagrada@bisbatdeterrassa.org

Fundacions y Associacions

Mn. Fidel Catalán
Secretari: Mn. Sergi González
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.70.95
fcatalan@bisbatdeterrassa.org

Responsable de Protocol del Bisbat

Sr. Eduard Subirà Rocamora
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.70.95