Diumenge, febrer 17, 2019
  • Català
  • Español
Inici > Delegacions

Delegacions

Apostolat Seglar

Sr. Jaume Galobart Duran
St. Joan Bosco, 10
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Tel.: 93 844 80 82
Móvil: 650 90 60 96
delegacioapostolatseglar@bisbatdeterrassa.org

Pastoral Social

Mn. Josep M. Oca Riaño
Pl. Sant Mena s/n
08181 Sentmenat
Tel.: 93 715 00 32
delegaciocaritas@bisbatdeterrassa.org

Sr. Salvador Obiols
Director general
Càritas Diocesana de Terrassa
Duran i Sors, 11
08201 Sabadell
Tel.: 93 144 39 84
www.caritasdtr.orginfo@caritasdiocesanaterrassa.cat

Presidenta: Sra. Elisenda Garcia Barbará
Consiliari: Mn. Mario Jurado
Mans Unides de Terrassa
Durán i Sors 11
08201 Sabadell
Tel: 93 763 71 06 – 669 33 40 19
email: delegada.terrassa@mansunides.org

Catecumenat

Sr. Jaume Galobart Duran
St. Joan Bosco, 10
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
Tel.: 93 844 80 82
Mòbil: 650 90 60 96
delegaciocatecumenat@bisbatdeterrassa.org

Catequesi

Mn. Santiago Collell Aguirre
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
delegaciocatequesi@bisbatdeterrassa.org

Causes dels Sants

Mn. Francesc Xavier Aróztegui Trenchs
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
fxaroztegui@bisbatdeterrassa.org

Ecumenisme i Relacions Interreligioses

Mn. Josep Esplugas Capdet
Faraday, 108
08224 Terrassa
Tel.: 93 788 04 67
delegacioecumenisme@bisbatdeterrassa.org

Ensenyament

Mn. Carles M. Milà Farnés
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
Fax: 93 733 99 64
delegacioensenyament@bisbatdeterrassa.org

Escoles Diocesanes i Parroquials

Sra. Roser Álvarez González
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
Fax: 93 733 99 64
ralvarez@bisbatdeterrassa.org

Litúrgia i Religiositat Popular

Mn. Manuel Coronado Portillo
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
Fax: 93 733 70 95
delegacioliturgia@bisbatdeterrassa.org

Missions

Sr. Antonio Urbano Rodríguez
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
delegaciomissions@bisbatdeterrassa.org

Pastoral de la Salut

Sr. Josep Massegú Porta
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
Fax: 93 733 70 95
delegaciosalut@bisbatdeterrassa.org

Pastoral Familiar

Mn. Francesc Xavier Farrés Lúcia
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
delegaciofamilia@bisbatdeterrassa.org

Pastoral Obrera

Sr. Pere Pérez Navarro
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 174 82 42
delegacioobrera@bisbatdeterrassa.org

Pastoral de Joventut

Mn. Guillem López García
Sotsdelegat: Mn. Oriol Gil Termes
Santjoanistes, 2
08197 Valldoreix (Sant Cugat del Vallès)
Tel.: 93 660 84 72 13
www.bisbatjove.org
delegaciojoventut@bisbatdeterrassa.org

Moviment Cristià de Joves
Rivadeneyra 6, 4º
08002 Barcelona
www.facebook.com/mcjbcn

Pastoral Universitària i Món de la Cultura

Mn. Antoni Deulofeu Gonzàlez
Pl. Immaculada, 12
08226 Terrassa
Tel.: 93 785 45 40
delegaciouniversitaticultura@bisbatdeterrassa.org

Pastoral Vocacional

Mn. Guillem López García
Sant Joanistes, 2
08197 Valldoreix (Sant Cugat del Vallès)
Tel.: 93 674 49 99

Patrimoni Cultural

Sr. Miquel Font
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
Fax: 93 733 09 95
mfont@bisbatdeterrassa.org

Pobles i Comarques

Sr. Joan Girbau Esteve
Prat de la Riba, 34
08400 Granollers
Tel.: 93 412 15 51
delegaciopoblesicomarques@bisbatdeterrassa.org

Santuaris, Peregrinacions i Turisme

Mn. Oriol Pallàs
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
delegaciosantuaris@bisbatdeterrassa.org

Vida Consagrada

P. Gonzalo Fernández – Gallardo Jiménez, OFM Conv.
Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
delegaciovidaconsagrada@bisbatdeterrassa.org

Responsable de Protocol del Bisbat

Sr. Eduard Subirà Rocamora
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
Fax: 93 733 70 95

Gabinet de Mitjans de Comunicació

Mn. Fidel Catalán
Mn. Carles Cahuana
Mn. Francesc Xavier Aróztegui
C. Vinyals, 49
08221 Terrassa
Tel.: 93 733 71 20
Fax: 93 733 70 95