Dimecres, desembre 19, 2018
  • Català
  • Español
Home > Diòcesi > Cúria

Cúria

La cúria diocesana consta d’aquells organismes i persones que ajuden el Bisbe en el govern de tota la diòcesi, sobretot en la direcció de l’activitat pastoral, en l’administració de la diòcesi i en l’exercici de la potestat judicial. (C.I.C. núm. 469)

Cúria del Bisbat de Terrassa
c/ Vinyals, 49
08221 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93.733.71.20
Fax: 93.733.70.95

A/e: bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org
Horari d’atenció: dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 hores
Secretari personal del Sr. Bisbe: Mn. Manuel Coronado Portillo

ÒRGANS DE GOVERN I DE JUSTÍCIA
Vicari General i vicaris episcopals
Secretaria General i Cancelleria
Consell de govern
Tribunal eclesiàstic

ÒRGANS CONSULTIUS
Consell Presbiteral
Consell Pastoral Diocesà
Col·legi de consultors
Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics