Dijous, març 22, 2018
Inici > Diòcesi > Cúria > Consell Pastoral Diocesà

Consell Pastoral Diocesà

“El Concili Provincial Tarraconense recomana vivament la creació de consells de pastoral en els diversos àmbits de la vida de l’Església: parròquies (o grups de parròquies veïnes quan aquestes són tant petites que no permeten de tenir-ne), arxiprestats, diòcesis, o la potenciació dels ja existents, a fi que siguin realment una mediació eficaç per a fer realitat la comunió i la corresponsabilitat de tots els membres de les respectives comunitats i llur acció evangelitzadora.” (CPT, núm. 32; cfr. C.I.C. núm. 511-514)

Membres per raó del càrrec

· Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar i Vicari General
· Mn. Fidel Catalán Catalán, Vicari Episcopal
· Mn. Joan Carles Montserrat, Vicari Episcopal
· Mn. Josep Monfort Mengod, Vicari Episcopal
· Mn. Carles Cahuana Bartra, Secretari General i Canceller

Membres de lliure elecció

Representants territorials
· Sr. Eric Ortega, representant de l’Arxiprestat de Montcada
· Sr. Francesc Cardoner, representant de l’Arxiprestat de Sant Cugat
· Sr. Joan Baltà, representant de l’Arxiprestat de Terrasssa
· Sra. Mercedes Liñan, representant de l’Arxiprestat de Rubí
· Sr. Antoni Górriz, representant de l’Arxiprestat de Sabadell Centre i Sud
· Sr. Jesús Serra, representant de l’Arxiprestat de Sabadell Nord
· Sra. Mireia Pocorull, representant de l’Arxiprestat de Montbui-Puiggraciós
· Sr. José Angel Ubieto, representant de l’Arxiprestat de Mollet
· Sr. Jordi Benedico, representant de l’Arxiprestat del Monseny


Representants funcionals
Secretariat del consell Presbiteral
· Mn Emili Marlés, Secretari del Consell Presbiteral

Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica
Gna. Carme Muñoz, Carmelita Missionera

Diaques permanents diocesans
· Mn. Alexandre Codinach

Delegació de l’Apostolar Seglar
· Sra. Jaume Galobart

Delegació Episcopal de Catequesi
· Sra. Eulàlia Gambús

Delegació Episcopal de Càritas
· Sr. Salvador Obiols

Delegació Episcopal d’Ensenyament i d’Escoles Diocesanes i Parroquials
· Sra. Roser Àlvarez

Delegació Episcopal de Família
· Sr. Antoni Rosanas

Delegació Episcopal de Pastoral de la Joventut
· Sr. Joan Hernàndez

Delegació Episcopal de Pastoral de la Salut
· Sr. Josep Maria Fernández

Membres designats pel Bisbe

· Sr. Josep Argemí
· Sr. Alfons Collado
· Sr. Francesc Matencio
· Sr. Jaume Sala
· Sr. Oriol Vives
· Sra. Eulàlia Aura

Secretariat
· Sr. Jaume Galobart, secretari
· Sra. Eulàlia Gambús, adjunta