Parròquia

Mare de Déu de la Mercè

Badia del Vallès

Mare de Déu de la Mercè

Informació de contacte

Bètica, s/n . 08214 Badia del Vallès

Tel.: 937183615

Email: mdmerce606@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Mn. Ivan Ortega Rozo, Rector 
Mn. Ramón Gracia Miquel, Adscrit