Parròquia

Mare de Déu de les Arenes

Terrassa

Informació de contacte

Canigó, 64

Tel.: 690 848 612

Preveres i diaques

Adscrit: Hanna Mikhail, Albert Agib