Parròquia

Santa Agnès de Malanyanes

La Roca del Vallès

Informació de contacte

Carrer del Camí d'Alcoll

Tel.: 938422113

Email: santagnes483@bisbatdeterrassa.org

Preveres i diaques

Rector: Monfort Mengod, Josep