Parròquia

Santa Maria (Llerona)

Les Franqueses del Vallès

Santa Maria (Llerona)

Informació de contacte

Carrer rectoria s/n 08520 Llerona (Les Franqueses del Vallès)

Tel.: 938492838

Preveres i diaques

Mn. Josep Maria Fernández Sabaté, Diaca encarregat